Spessore decimale 16x10x0.5

Spessore decimale 16x10x0.5

€ 0,30


Spessore acciaio 16x10x0.5